Problemen met geld?

  • Hoe het kan weet u niet, maar elke maand komt u weer geld tekort.
  • U loopt twee maanden achter met de huur, gas en licht zijn nog niet betaald; nu wil de deurwaarder ook nog geld.
  • U maakt uw post maar niet meer open. Veel goeds kan het toch niet zijn.

Misschien herkent u dit. De afdeling schuldhulpverlening kan u dan helpen.

Problemen met geld?
 

Eerst zet de budgetconsulent samen met u alles op een rijtje. Inkomsten, uitgaven en schulden. Dan bekijkt hij met u wat er moet gebeuren.

 

Schuldhulpverlening en begeleiding

Wanneer er betalingsachterstanden of schulden zijn, kan MDF Schuldhulpverlening hulp bieden. Een budgetconsulent zal met u berekenen wat u maandelijks kunt aflossen aan uw schuldeisers. Afhankelijk van uw situatie, kan een betalingsregeling, schuldbemiddeling of een saneringskrediet de oplossing zijn voor uw schuldenpakket. 


Naast het oplossen van uw schuldenpakket worden er begeleidingsgesprekken met u gevoerd. In deze gesprekken is aandacht voor het (anders) omgaan met de financiën. Aan schuldhulpverlening en begeleiding zijn bepaalde voorwaarden verbonden, deze worden vooraf doorgenomen en ondertekend. Door het ondertekenen van deze voorwaarden machtigt u ons tevens om voor u te gaan bemiddelen met uw schuldeisers. MDF Schuldhulpverlening verstrekt geen geld en neemt niet de verantwoordelijkheid van uw financiën over.


Als tijdens de duur van de schuldhulpverlening en begeleiding blijkt dat de financiën tijdelijk niet zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, is budgetbeheer mogelijk, als ondersteuning van overige hulpverlening die u bij MDF krijgt.

 

Lees meer over:

Werkwijze

Bereikbaarheid

Aanmeldformulier