Werkwijze

De gezinsadviseur bezoekt uw gezin en -indien nodig- mogelijk betrokken instanties (zoals school) ongeveer een keer per maand. 

De gezinsadviseur ondersteunt, adviseert en bemoedigt u als ouder(s) en bewaakt met u de opvoeding, veiligheid en stabiliteit van uw gezinssituatie.  

 

Deze ondersteuning is doorgaans praktisch, concreet en structurerend van aard.

 

De gezinsadviseur neemt deel aan het team van de gezinscoaches en schoolmaatschappelijk werkers van MDF en stemt de werkzaamheden met hen af.

 

De gezinsadviseur kan ook gebruik maken van het casuïstiekoverleg van Centrum voor Jeugd en Gezin om eventuele zorgen over uw gezin te bespreken. Wanneer -ondanks de ondersteuning door de gezinsadviseur- de zorgen over uw gezin toch toenemen dan meldt de gezinsadviseur dit bij bijvoorbeeld de gezinscoach of bureau Jeugdzorg. Indien nodig wordt er dan andere - of aanvullende hupverlening ingeschakeld. Dit gebeurt altijd in overleg met uw gezin.