Sociale vaardigheidstraining jongeren Dronten

Sommige jongeren vinden het moeilijk voldoende voor zichzelf op te komen en aansluiting te vinden bij groepsgenoten. Maar omgaan met anderen kun je leren. De sociale vaardigheidstraining biedt jongeren een mogelijkheid om te werken aan hun sociale vaardigheden en daarmee aan hun zelfvertrouwen. De training helpt jongeren meer eigenwaarde te krijgen.​​

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor jongeren van  Almere College of Ichthus College. 

 

Werkwijze

De training richt zich op het onder de knie krijgen van sociale vaardigheden zodat de deelnemers deze in het dagelijks leven kunnen toepassen en daardoor weerbaarder worden. De jongeren gaan op zoek naar hun kwaliteiten, grenzen, mening en houding. Zij leren over hun eigen gedrag en dat van anderen. Er worden verschillende onderwerpen besproken en ervaringen uitgewisseld. Dit vergroot het inzicht in de sociale situatie. Aan de hand van korte video’s en rollenspellen worden nieuwe vaardigheden verkend en aangeleerd.

 

Onderwerpen

  • Contact maken met anderen
  • Omgaan met kritiek
  • Het stellen van grenzen
  • Nee zeggen
  • Positief leren denken
  • Omgaan met pesten

 

Praktische informatie

Groepsgrootte: 8-10 jongeren

Aantal trainers: 2

Aantal bijeenkomsten: 10 van 1,5 uur en 3 ouderbijeenkomsten van 1,5 uur

Locatie:  Almere College of Ichthus College

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze training. 

 

Voor aanvang van de training is er een intakegesprek met de trainer(s). Tijdens deze kennismaking staat uw kind en zijn/haar specifieke vragen centraal. Na het intakegesprek wordt besloten of deze training inderdaad is wat uw kind nodig heeft. De laatste bijeenkomst vindt een aantal maanden na de 9e bijeenkomst plaats, om terug te kijken op het traject en de vooruitgang te bespreken. De training wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.

 

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via school.