Opvoeding

'Wat kan ik zelf doen?' van Helios

Een gratis e-boek vol informatie en tips voor ouders die zorg en aandacht voor hun kind hebben. U kunt het boek hier aanvragen. 

 

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Lelystad
In het (CJG) werken allerlei organisaties samen, zoals: de jeugdgezondheidszorg van Icare en GGD Flevoland, MDF, de gemeente Lelystad, Servicecentrum Flevolandse bibliotheken, Samen Veilig Flevoland, buurtcentra, MEE IJsseloevers, peuterspeelzalen en basisscholen.

Voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden één vast aanspreekpunt! 

Hier ziet u de voorlichtingsfilm.

 

Balans

De website van de landelijke vereniging Balans, voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS vind u hier.