Gescheiden opvoeden

Na een scheiding staat u vaak alleen voor de opvoeding van uw kinderen. Hoe kunt u de kinderen het beste steunen in deze moeilijke periode? Hoe zorgt u goed voor jezelf als alleenstaande ouder? Hoe kunt u het best overleggen met uw ex partner over de opvoeding?

 

In deze cursus deelt u ervaringen met andere gescheiden ouders en bespreekt u vragen rond scheiding en opvoeden. Zo krijgt u handvatten aangereikt om beter om te kunnen gaan met de nieuwe situatie. 

 

Voor wie

Ouders van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die gescheiden zijn of in een echtscheidingsproces zitten. Wanneer u zich aanmeldt, vindt eerst een gesprek plaats om na te gaan of de cursus biedt wat u ervan verwacht.

 

Inhoud van de cursus

In de cursus komen de volgende thema's aan bod:

  • de veranderde ouderrol
  • reacties van kinderen op de echtscheiding (zoals boosheid, verdriet, loyaliteitsconflicten)
  • opvoedingsvaardigheden gericht op het omgaan met deze reacties
  • communiceren met de andere ouder
  • omgaan met eigen emoties in contact met de andere ouder
  • zorgen voor jezelf.
     

Opzet van de cursus 

De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van elk tweeënhalf uur. De groep bestaat uit 6 tot 12 deelnemers. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt deze begeleid door 1 of 2 maatschappelijk werkers.  

 

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze cursus.  

 

Wanneer

De cursus gescheiden opvoeden wordt doorlopend aangeboden. Bij voldoende aanmeldingen start er een cursus. 

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de groepswerkcoördinator van MDF Inge Rijpma, telefoonnummer 06-13966856 of via de mail i.rijpma@mdflevoland.nl

 

 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.