Nationaal Fonds Kinderhulp schenkt geld voor een laptop, fietsen en kleding

Twee sociaal werkers van MDF hebben voor vier gezinnen uit Dronten die zij begeleiden een een beroep gedaan op het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds heeft €900,- geschonken dat besteed gaat worden aan aanschaf van kleding, twee fietsen en een laptop voor de kinderen uit deze gezinnen.


Meer informatie over kinderhulp in actie kunt u hier lezen.