Nieuwe cursus 'gescheiden opvoeden' van start

Na een scheiding staat u vaak alleen voor de opvoeding van uw kinderen. Hoe kunt u de kinderen het beste steunen in deze moeilijke periode? Hoe zorgt u goed voor uzelf als alleenstaande ouder? Hoe kunt u het best overleggen met uw ex partner over de opvoeding? Dit najaar biedt MDF in Lelystad en Dronten de cursus de cursus ‘gescheiden opvoeden’.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten en hierin deelt u ervaringen met andere gescheiden ouders en bespreekt u vragen rond scheiding en opvoeden. Zo krijgt u handvatten aangereikt om beter om te kunnen gaan met de nieuwe situatie.  In de cursus komen de volgende thema's aan bod:

  • de veranderde ouderrol
  • reacties van kinderen op de echtscheiding (zoals boosheid, verdriet, loyaliteitsconflicten)
  • opvoedingsvaardigheden gericht op het omgaan met deze reacties
  • communiceren met de andere ouder
  • omgaan met eigen emoties in contact met de andere ouder
  • zorgen voor jezelf.


Hier kunt u zien wanneer de cursussen van start gaan. De begeleiding is in handen van twee maatschappelijk werkers. Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus.

Hier kunt u zich aanmelden.