Stageplaatsen

MDF biedt HBO-stageplaatsen voor maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden en beschermingsbewindvoerders. 

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn de stageplaatsen reeds ingevuld.