Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers Geldzaken

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) is een organisatie die mensen helpt die in de knoop zitten met zichzelf en hun omgeving, met wetten en regelgeving, met inkomsten, uitgaven en schulden.

Voor de afdeling Schuldhulpverlening in Lelystad is MDF op zoek naar vrijwilligers die cliënten van MDF kunnen ondersteunen bij de start, tijdens en/of na afronding van het schuldhulpverleningstraject. De vrijwilliger zal de cliënt begeleiden in de thuissituatie bij het (leren) budgetteren en het (leren) ordenen / bijhouden van huishoudelijke administratie.

De taken bestaan o.a. uit:

 • ordenen en bijhouden van de administratie (archiveren)
 • verstrekken van informatie en advies (rechten en plichten)
 • hulp bij het invullen van formulieren
 • het (leren) doornemen van de binnengekomen post
 • het (leren) archiveren van binnengekomen post
 • het (leren) zorgen dat de betalingen worden verricht
 • een praatje maken
 • mee gaan naar relevante instanties aangaande de financiën 
 • signaleren van zaken die aandacht behoeven
 • verwijzen in overleg naar passende trajecten


Wat vragen wij:

 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftel
 • sociaal vaardig
 • heeft oog voor de mens, diens eigenheid en tempo
 • kan overweg met de computer
 • weet de weg in de huishoudelijke administratie en kan hierin begeleiden
 • kan gestructureerd werken en daarmee ook structuur aanbrengen
 • weet de eigen grenzen en de grenzen van het werk te bewaken
 • minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar


Wat bieden wij:

 • een interne training, verzorgd door MDF
 • vrijwilligersbijeenkomsten
 • persoonlijke begeleiding
 • vaste onkostenvergoeding per maand

 

Voor meer informatie belt of mailt u met Nardus Schuttevaer van MDF:

0320-211 700 of n.schuttevaer@mdflevoland.nl


Vrijwilligers Maatschappelijk Werk

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) is een organisatie die mensen helpt die in de knoop zitten met zichzelf en hun omgeving, met wetten en regelgeving, met inkomsten, uitgaven en schulden.
 

Voor de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk in Zeewolde is MDF op zoek naar vrijwilligers die cliënten van MDF kunnen ondersteunen na afloop van een hulpverleningstraject door het maatschappelijk werk.

Wanneer een cliënt na de begeleiding vanuit het maatschappelijk werk nog behoefte heeft aan extra ondersteuning, bezoekt de vrijwilliger de cliënt thuis en biedt steun in de thuissituatie. Er is geen sprake van hulpverlening maar van toegankelijke, betrouwbare ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is: ‘wat de cliënt zelf kan, doet hij/zij zelf’.


De taken kunnen bestaan uit:

 • bemoedigen van de cliënt
 • motiveren van de cliënt om het sociale netwerk te versterken (eventueel meegaan naar activiteiten om zo de drempel te verlagen)
 • contact onderhouden met cliënten die zelf moeilijk naar buiten treden
 • ondersteuning bieden aan cliënt bij contacten met instanties (bijvoorbeeld meegaan naar een organisatie, hulp bij sollicitaties, ed.)
 • ondersteunen bij computergebruik / mogelijkheden van internet
 • signaleren wanneer meer / andere hulp nodig is en dit overleggen met de coördinator, zodat deze zo nodig kan verwijzen


Wat vragen wij:

 • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • sociaal vaardig / inlevingsvermogen
 • werkt vanuit vertrouwen en een positieve grondhouding
 • heeft oog voor de mens, diens eigenheid en tempo
 • kan overweg met de computer
 • weet eigen grenzen en de grenzen van het werk te bewaken
 • in ieder geval 1 dagdeel per week beschikbaar
   

Wat bieden wij:

 • een interne training, verzorgd door MDF
 • vrijwilligersbijeenkomsten
 • persoonlijke begeleiding
 • vaste onkostenvergoeding per maand


Voor meer informatie kunt u bellen of mailen:

Mirjam Reijm: 036-5222272 of m.reijm@mdflevoland.nl