Uw mening telt

Wij willen u graag betrekken bij ons beleid en onze activiteiten. Door uw inspraak kunnen wij de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening verbeteren. Daarom vinden we het belangrijk wat u van de hulp vindt en vragen wij u naar uw mening.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Als de hulp of dienstverlening aan u is afgerond ontvangt u een (digitaal) formulier met vragen. Deze vragen gaan over hoe u de ondersteuning MDF heeft gevonden. Hoe meer mensen de vragen beantwoorden, des te beter weet MDF wat u van de hulp- en dienstverlening wilt en verwacht. U kunt dit anoniem doen. Met de uitkomsten kunnen wij de kwaliteit van het hulpaanbod en alles daaromheen zo goed mogelijk maken. 

Hier vindt u de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek van 2022-2023

Cliëntenpanel

Eens per jaar organiseert MDF een cliëntenpanel, waarbij u als (oud)cliënt kunt aanschuiven om mee te praten over onderwerpen als het hulpverleningsaanbod, de bereikbaarheid en de koers van MDF. Bent u bereid eens deel te nemen aan dit panel dan kunt u zich hiervoor aanmelden op 0320 - 21 17 00 of mailen naar: mdf@mdflevoland.nl (onder vermelding van aanmelding cliëntenpanel). Daarna kunt u uitgekozen worden om mee te doen met het panel. U krijgt dan een uitnodiging. 

Deel deze pagina: