MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Zeewolde

Vacature vrijwilliger maatschappelijk werk

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) is een organisatie die mensen helpt die in de knoop zitten met zichzelf en hun omgeving, met wetten en regelgeving, met inkomsten, uitgaven en schulden.
 
Voor de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk in Zeewolde is MDF op zoek naar vrijwilligers die cliënten van MDF kunnen ondersteunen na afloop van een hulpverleningstraject door het maatschappelijk werk.

Wanneer een cliënt na de begeleiding vanuit het maatschappelijk werk nog behoefte heeft aan extra ondersteuning, bezoekt de vrijwilliger de cliënt thuis en biedt steun in de thuissituatie. Er is geen sprake van hulpverlening maar van toegankelijke, betrouwbare ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is: ‘wat de cliënt zelf kan, doet hij/zij zelf’.

De taken kunnen bestaan uit:
Bemoedigen van de cliënt
Motiveren van de cliënt om het sociale netwerk te versterken (eventueel meegaan naar activiteiten om zo de drempel te verlagen)
Contact onderhouden met cliënten die zelf moeilijk naar buiten treden
Ondersteuning bieden aan cliënt bij contacten met instanties (bijvoorbeeld meegaan naar een organisatie, hulp bij sollicitaties, ed.)
Ondersteunen bij computergebruik / mogelijkheden van internet
Signaleren wanneer meer / andere hulp nodig is en dit overleggen met de coördinator, zodat deze zo nodig kan verwijzen

Wat vragen wij:
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Sociaal vaardig / inlevingsvermogen
Werkt vanuit vertrouwen en een positieve grondhouding
Heeft oog voor de mens, diens eigenheid en tempo
Kan overweg met de computer
Weet eigen grenzen en de grenzen van het werk te bewaken
In ieder geval 1 dagdeel per week beschikbaar
    
Wat bieden wij:
Een interne training, verzorgd door MDF
Vrijwilligersbijeenkomsten
Persoonlijke begeleiding
Vaste onkostenvergoeding per maand

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen:
Mirjam Reijm: 036-5222272 of m.reijm@mdflevoland.nl

Deel deze pagina: