MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Als u twee jaar ziek bent, stopt de ziektewetuitkering of betaalt uw werkgever u niet langer door tijdens ziekte. Dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Er zijn twee WIA-uitkeringen:

  • De uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA-uitkering). Deze uitkering kunt u krijgen als u tijdelijk (gedeeltelijk) niet kunt werken. Na herstel kunt u weer werken. 
  • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering). Deze uitkering kunt u krijgen als u helemaal niet meer kunt werken en de kans op herstel heel klein is 

Een keuringsarts van het UWV bepaalt welke uitkering u krijgt en zo ja welke. 

Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van UWV waarin staat dat u WIA kunt aanvragen. U kunt uiterlijk in de 93e ziekteweek WIA aanvragen. Lees hier meer over het aanvragen van een WIA-uitkering.

Deel deze pagina: