Beƫindiging geregistreerde partnerschap

Wilt u uw geregistreerde partnerschap beëindigen? Dan stelt een advocaat of notaris een beëindigingsconvenant op. 

Bent u het niet met elkaar eens en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u een verzoekschrift indienen bij de rechter. De gang van zaken is dan dezelfde als bij een echtscheiding.

Beëindigen geregistreerd partnerschap en minderjarige kinderen

Heeft u of hebben u en/of uw partner minderjarige kinderen? Dan loopt de aanvraag voor de beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter. U maakt dan ook een ouderschapsplan. In dit plan staan afspraken over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, omgangsregeling en hoe u elkaar op de hoogte houdt over de kinderen.

De rechter gaat uit van het belang van het kind bij de beslissing bij wie de kinderen gaan wonen. Na een beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide ouders het ouderlijk gezag. De rechter kan het gezag toewijzen aan één van de ouders.

Co-ouderschap

U kunt ook kiezen voor co-ouderschap. Dan woont het kind evenveel tijd bij de ene als bij de andere ouder. Hier leest u meer.

Wanneer is uw partnerschap echt beëindigd?

De overeenkomst (zonder rechter) of beschikking (via rechter) moet ingeschreven worden in de registers van de burgerlijke stand. Inschrijving moet binnen drie maanden gebeuren. Uw advocaat of notaris stuurt de overeenkomst of beschikking naar de burgerlijke stand. De ambtenaar schrijft de ontbinding in de registers van de burgerlijke stand in.

Deel deze pagina: