ANBI

MDF is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De wettelijk verplichte gegevens staan hieronder vermeld:

Naam instelling                    

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

RSIN                                    

008567190

Contactgegevens

MDF
Meenthoek 10
8224 BC Lelystad

Directeur-Bestuurder

H. G. A. Hofmeijer

Missie, visie, kernwaarden en ontwikkelrichtingen

Missie, visie, kernwaarden en ontwikkelrichtingen MDF

Beloningsbeleid

Conform Cao Sociaal Werk

Verslagen van onze activiteiten

Download hier het jaarverslag van MDF Lelystad 2022

Download hier het jaarverslag van MDF Dronten 2022

Download hier het jaarverslag van MDF Zeewolde  2022

Financiële verantwoording

Download hier de jaarrekening van 2022