MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Inkomensbeheer

Waarom inkomensbeheer?

Inkomensbeheer is bedoeld als ondersteuning voor mensen die niet (goed) in staat zijn hun financiën te beheren. MDF probeert er samen met u voor te zorgen dat uw inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.

MDF probeert samen met het overzicht te krijgen en te houden over uw financiën. U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor:

 • uw inkomsten (op tijd inleveren van loonbriefjes, informeren als inkomsten niet binnen zijn)
 • uw uitgaven (als uitgaven hoger zijn dan inkomsten kiezen waarop bezuinigd moet worden, opzeggen van producten, etc.)
 • het nakomen van gemaakte gespraken.

Hoe werkt inkomensbeheer bij MDF?

Als u kiest voor inkomensbeheer, dan vult u het aanmeldformulier voor schuldhulpverlening in. 

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek samen met een budgetconsulent en een inkomensbeheerder. In dit gesprek wordt uw budgetplan besproken en wordt u gevraagd een overeenkomst voor inkomensbeheer te ondertekenen en machtigingen te ondertekenen zodat uw inkomsten bij MDF binnen kunnen komen. 

Wanneer uw inkomsten bij MDF binnenkomen draagt de budgetbeheerder zorg voor het betalen van uw vaste lasten, betaalt aan u het leefgeld en reserveert voor uitgaven, zoals dit in het budgetplan is vastgesteld.

U houdt te allen tijde zeggenschap over uw geld. 

Kosten

Aan inkomensbeheer zijn kosten voor u verbonden. Deze bedragen €65,- per maand.  

Verwachtingen

Inkomensbeheer wordt u aangeboden op basis van vrijwilligheid: u wilt in inkomensbeheer, MDF is echter niet verplicht u in inkomensbeheer te nemen. Om inkomensbeheer mogelijk te maken moet u zich aan een aantal voorwaarden houden. Daarnaast mag u ook het één en ander van MDF verwachten.

Wat mag u van MDF verwachten?

 • Ondersteuning: MDF zal er alles aan doen om uw inkomensbeheer voor u zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen. U ontvangt iedere maand een afschrift van uw rekening bij MDF.
 • Begrenzing: geen geld is geen geld. U kunt en mag niet rood staan op uw rekening bij MDF. 
 • Advisering: bijvoorbeeld over reserveringen, het voorkomen van toekomstige knelpunten, etc.

Wat verwacht MDF van u?

 • Nogmaals: u bent en blijft zélf verantwoordelijk voor uw inkomsten, uw uitgaven en uw gedrag. 
 • U overlegt eerst met uw inkomensbeheerder voordat u een nieuwe financiële verplichting aangaat, wanneer u van plan bent te verhuizen, als u samen wilt gaan wonen, etc. Praktisch Iedere keus die u maakt is van invloed op uw budgetplan. 
 • U zorgt ervoor dat u uw inkomsten behoudt. U moet altijd minimaal inkomsten op bijstandsniveau ontvangen. Zijn uw inkomsten niet op bijstandsniveau dan zult u zélf aanvullende inkomsten aan moeten vragen. 
 • U levert kopieën van alle gevraagde informatie in bij MDF. Originele poststukken mag u bij MDF kosteloos laten kopiëren. De originele stukken zijn uw eigen verantwoordelijkheid: u zult deze in uw eigen administratie op moeten nemen. Er wordt van u verwacht dat u zelf uw eigen administratie bijhoudt. 
 • U houdt zich aan de spelregels van MDF. Deze vindt u hier.

Download hier de flyer inkomensbeheer 

Advies en hulp 

Zoekt u advies en hulp van inkomensbeheer? Of heeft u andere vragen? Lees dan hier hoe u contact met ons kunt opnemen. Wij helpen u graag verder.

  

Deel deze pagina: