Klachten

MDF hulp- en dienstverleners willen iedereen zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over de hulp. Als u een klacht heeft, kunt u de volgende stappen zetten:

Bespreken

U bespreekt uw klacht eerst met de medewerker van MDF. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Klacht bij de directie

Als dat niet lukt kunt u uw klacht voorleggen aan de directie van MDF. Dat doet u door een brief te schrijven aan de directie van MDF, Postbus 1034, 8200 BA Lelystad. U krijgt binnen 5 werkdagen een brief terug, waarin staat wie uw klacht behandelt. Dat is meestal de manager, de direct leidinggevende van de medewerker. U wordt zo nodig door hem/haar uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek vindt binnen 10 werkdagen plaats. In dat gesprek probeert de manager met u tot een oplossing te komen. Binnen 15 werkdagen nadat u uw klacht heeft ingediend, krijgt u een brief waarin de beslissing over uw klacht staat.

Externe klachtencommissie

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van MDF. Die neemt binnen een maand een besluit over uw klacht. Over de procedure bij de klachtencommissie kunt u meer informatie vragen bij het hoofdkantoor van MDF. 

Reglement

De klachtenprocedure is vastgelegd in het MDF- klachtenreglement. Dit reglement kunt u hier inzien als u dat wilt. 

Deel deze pagina: