MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Ontwikkelrichtingen, pijlers van onze ambitie

 1. MDF is dé partner die burgers op cruciale levensterreinen preventieve hulp en ondersteuning biedt

  In 2025 is MDF in de drie gemeentes dé partner als het gaat om preventieve en curatieve individuele, relatie- of gezinshulpverlening en ondersteuning in het voorveld. Wij leveren de hulp die we zelf bieden in onderlinge samenhang en waar nodig multidisciplinair. Wij betrekken tijdig andere disciplines, ook vanuit andere organisaties en/of dragen warm over naar andere organisaties waar dat de cliënt ten goede komt.

 2. Wij helpen cliënten om zelf regie te behouden of terug te winnen, ook al realiseren we ons dat langdurige stress hen daarin kan belemmeren

  In alle gevallen bejegenen we de cliënt als iemand die zelf weet wat nodig is. Tevens bejegenen we de cliënt als iemand die te maken heeft met langdurige stress en helpen wij hem/haar deze stress te verlichten. We handelen oplossingsgericht met de bedoeling de cliënt en zijn/haar systeem in regie te houden en waar nodig weer zelf in regie te brengen.

 3.  Wij zijn zichtbaar en vindbaar voor inwoners en transparant naar opdrachtgevers

  We signaleren maatschappelijke trends en agenderen deze periodiek bij onze opdrachtgevers en partners. Het belang van de samenleving staat daarbij centraal, niet dat van welke organisatorische eenheid dan ook. We zijn zichtbaar om potentiële cliënten te informeren en transparant in onze bedrijfsvoering naar opdrachtgevers.

 4.  Wij investeren in kennis en kunde van onze medewerkers en in een veilig en gezond werkklimaat

  Onze medewerkers zijn ons kapitaal, zij bieden -op basis van hun expertise- de hulp die inwoners van de gemeentes nodig hebben. Wij zorgen voor een veilig en gezond werkklimaat waarin medewerkers hun werk optimaal kunnen doen. Daartoe investeren we in kennis, gebaseerd op actuele opleidingsplannen om hun expertise up-to-date te houden en werken we met Zorg van de Zaak samen aan duurzame inzetbaarheid. 

Om dit waar te kunnen maken hebben we de basis, de bedrijfsvoering in al haar facetten, op orde.

Deel deze pagina: