MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Vacature lid Raad van Toezicht MDF

MDF zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt volwassen mensen bij het oplossen van en omgaan met problemen in het dagelijks leven. Met henzelf of in relatie met anderen. MDF ondersteunt bij vragen over geld, schulden of problemen met regels of instanties. MDF ondersteunt bij het opvoeden en opgroeien van kinderen en pubers. MDF biedt de hulp en dienstverlening zoveel mogelijk in samenhang en in samenwerking met andere hulpverleners. 

Over de stichting MDF

De professionals van MDF werken in de gemeente Dronten, Zeewolde en Lelystad. De organisatie werkt met betaalde en vrijwillige medewerkers en wordt geleid door een directeur-bestuurder. 

Hoe werkt de Raad van Toezicht

De raad bestaat uit vijf leden die affiniteit hebben met het werk van MDF en die wonen in het gebied waarin MDF werkt. De raad komt zo’n zes keer per jaar bij elkaar en vaker wanneer dit nodig is. De directeur-bestuurder is bij deze vergaderingen aanwezig. Eens per jaar organiseert de Raad van Toezicht een thematische bijeenkomst samen met het managementteam. Onderling zijn er aandachtsgebieden verdeeld. De raad besteedt aandacht aan professionalisering en de onderlinge samenwerking.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder van de stichting, op de besturing van MDF en op de algemene gang van zaken binnen MDF. De raad staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde. Ook heeft de Raad van Toezicht zowel in- als extern een ambassadeursrol. Afspraken over goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd in de Good Governance code. Deze code wordt door de leden van de raad en de directeur-bestuurder onderschreven.

De vacature

Wilt u als toezichthouder een bijdrage leveren aan een organisatie die maatschappelijk verschil maakt? Die mensen sterker maakt om het zelf te kunnen gaan doen? 

Herkent u zich in het profiel van deze specifieke vacature? 

Het lid Raad van Toezicht

  • is een strategische denker met bestuurlijke en beleidsmatige ervaring, bij voorkeur in de wereld van zorg,
  • heeft een relevant netwerk in het werkgebied van MDF,
  • heeft een breed overzicht van wat er in het maatschappelijke veld speelt,
  • neemt kennis van de MDF organisatie en steunt de belangen die MDF vertegenwoordigt,
  • is analytisch scherp, heeft snel inzicht in het functioneren van een stichting met complexe, meerdimensionale vraagstukken,
  • heeft lef, durft zich uit te spreken en zijn/haar verantwoordelijkheid als toezichthouder te nemen. 

Wat biedt de Raad van Toezicht u?

  • De mogelijkheid om maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties van dichtbij te volgen.
  • Een fijne samenwerking in een betrokken en gevarieerd samengesteld team.
  • Met aandacht voor persoonlijke en teamontwikkeling.
  • Voor uw inzet wordt een passende vergoeding geboden. 

Interesse of meer informatie?

Dit vindt u op onze website www.mdflevoland.nl of u kunt contact leggen met de voorzitter, de heer A.J. Kerkvliet, via het secretariaat s.vervaat@mdflevoland.nl of telefoonnummer 0320-211 710.

Herkent u zich in het geschetste profiel? Dan ontvangt de Raad van Toezicht graag uw motivatiebrief en een curriculum vitae, uiterlijk vrijdag 27 mei 2022 via bovenstaand emailadres.

Deel deze pagina: