MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Sociaal Raadslieden

Krijgt u een aanslag van de belastingen en begrijpt u niet of u moet betalen of geld terug krijgt? Stuurt de sociale dienst u een brief dat uw uitkering stopt en snapt u niet waarom? Stuurt studiefinanciering u steeds nieuwe formulieren, maar ontvangt u geen cent studiebeurs? Kortom: gaan er dingen mis met uw uitkering, toeslagen of belastingen? Dan kunnen sociaal raadslieden u helpen.


Sociaal raadslieden weten veel van wetten en regels. Ook weten zij hoe instanties werken. Zij kunnen u uw rechten uitleggen en u advies geven. Dan weet u beter waar u aan toe bent als u bij een instantie gaat praten. En loopt u vast bij een instantie? Dan kunnen de sociaal raadslieden bellen om te bemiddelen. Dat doen zij alleen met uw toestemming.

Afwijzing uitkering of toeslag

Heeft u een afwijzing van een aanvraag voor een uitkering of toeslag gekregen? Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt daar bezwaar tegen maken door een bezwaarschrift te schrijven. De sociaal raadslieden leggen u uit wat er in zo’n bezwaarschrift moet staan. Ook kunnen zij u helpen met het schrijven van een bezwaarschrift. De afwijzing wordt dan opnieuw bekeken door de betrokken instantie. 

Aanvragen toeslag of kwijtschelding

Heeft u recht op een toeslag of op kwijtschelding? Dan leggen de sociaal raadslieden u uit hoe u die kunt aanvragen. Ze kunnen u ook helpen met het invullen van formulieren en u leren hoe u het de volgende keer zelf kunt doen. 

Invullen van formulieren

Sociaal raadslieden kunnen u helpen bij het invullen van formulieren. Bijvoorbeeld belastingaangifte, kwijtschelding gemeentebelasting, aanvragen van huur- en zorgtoeslag enz. Ook kunnen zij kijken of uw inkomen op orde is en u alle toeslagen krijgt waar u recht op heeft. Om formulieren goed in te vullen, hebben wij gegevens van u nodig. Lees meer…

Zo werken wij 

Sociaal raadslieden bieden persoonlijke hulp. Ook geven ze voorlichting aan groepen. Wanneer veel mensen met hetzelfde probleem zitten, dan melden zij dit bij de plaatselijke of landelijke overheid. Bijvoorbeeld wanneer een wet of regel vaak problemen geeft. Zo proberen de sociaal raadslieden dat te veranderen.

Misschien is uw vraag erg ingewikkeld? Dan hebben de sociaal raadslieden niet meteen een antwoord. Hij of zij maakt dan een vervolgafspraak met u of verwijst u door naar een instantie die u beter kan helpen. Bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de sociale dienst, het Juridisch loket of een advocaat. 

Download hier de folder van de sociaal raadslieden

Advies en hulp 

Zoekt u advies of hulp van onze sociaal raadslieden? Of heeft u andere vragen? Lees dan hier hoe u contact met ons kunt opnemen. Wij helpen u graag verder.

Deel deze pagina: