MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Missie, visie en kernwaarden van MDF

Missie

MDF ondersteunt mensen bij het zoeken naar oplossingen als ze kwetsbaar zijn of (even) vastlopen in hun leven. We helpen hen hun eigen redzaamheid naar vermogen terug te vinden. We ondersteunen hen als het bestaan onzeker is op een of meerdere fronten. We helpen hen om vanuit nieuwe zekerheid tot participatie te komen. En we komen voor hen op als ze dat zelf niet kunnen.

Visie

MDF werkt aan samenhangende oplossingen in de context waarin mensen leven. Hulp wordt verleend vanuit afstemming met, oprechte belangstelling voor en vertrouwen in de ander. De vakbekwaamheid van onze medewerkers maakt het mogelijk om hulp te bieden, zelfstandig of in samenwerking met anderen, afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. In een steeds veranderende context vraagt dit van ons als organisatie dat we meebewegen.

Als strategisch partner in bestaanszekerheid zijn we betrouwbaar. We agenderen vraagstukken van hedendaagse ongelijkheid, lokaal en landelijk. Waar nodig ontwikkelen we in samenspraak met onze partners nieuwe mogelijkheden om preventieve hulp te bieden.

Kernwaarden

MDF zoekt samenhang tussen de kernwaarden:

  • empathisch en zakelijk
  • koersvast en wendbaar
  • onafhankelijk en samen

Deel deze pagina: