MDF biedt deze hulp aan in de volgende gemeentes: Dronten | Lelystad | Zeewolde

Schoolmaatschappelijk werk

Maakt u zich zorgen om uw kind? Voelt uw kind voelt zich vaak onzeker? Of wordt uw kind gepest op school? Maakt uw kind veel ruzie met klasgenoten? Wil hij of zij niet naar school? Of zijn er andere problemen met uw kind. Weet u niet wat u aan deze problemen kunt doen? Dan kan een schoolmaatschappelijk werker u verder helpen.

De schoolmaatschappelijk werker werkt voor de basisschool van uw kind, maar is er ook voor u. Hij of zij helpt u graag als u een vraag heeft over uw kind. Want zowel de school als u willen dat het goed gaat met uw kind. 

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden kan best lastig zijn. Soms is het fijn om met een onafhankelijk iemand te praten over opvoeden. De schoolmaatschappelijk werker kan naar u luisteren, met u meedenken en advies geven.  

Scholen en schoolmaatschappelijk werk

Misschien maakt school zich zorgen over uw kind. Zij zullen dat met u bespreken en kunnen u eventueel verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Ook kunnen zij uw kind bespreken in het ondersteuningsteam van school. Dat mag alleen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. 

In het ondersteuningsteam zitten een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD, een intern begeleider van de school, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker. Waar mogelijk schuiven ouders en leerkrachten aan bij dit overleg. Op die manier kan er breed met elkaar overlegd worden en kan passende hulp ingezet worden. 

Ondersteuning aan leerkrachten

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ook leerkrachten op pedagogisch en/of gedragsmatig gebied, aanvullend op de zorg van de school zelf. Hij of zij houdt intensief contact met de interne begeleiders van school en werkt samen met school en ouders. Soms bemiddelt hij of zij tussen school en ouders.

Zo werkt de schoolmaatschappelijk werker

Na de aanmelding maakt de schoolmaatschappelijk werker meestal binnen twee weken een eerste afspraak met u. Gewoonlijk komt hij of zij bij u thuis. Tijdens het gesprek (de intake) praat u over uw zorgen of vragen over uw kind(eren). Samen met u maakt de schoolmaatschappelijk werker een plan met duidelijke doelen. U krijgt ondersteuning in de opvoeding en hulp om problemen op te lossen. 

Deze hulp is meestal kort. Soms is één gesprek al voldoende. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. 

Is er andere hulp nodig? Dan zoekt de schoolmaatschappelijk werker samen met u naar een oplossing die bij uw kind, u en de school past. Lees meer…

Download hier de folder schoolmaatschappelijk werk

Advies en hulp 

Zoekt u advies en / of hulp van een schoolmaatschappelijk werker Of heeft u andere vragen? Lees dan hier hoe u contact met ons kunt opnemen. Wij helpen u graag verder. 

Deel deze pagina: