Spelregels

Voor een goede omgang hanteren wij een aantal spelregels. Deze zijn van toepassing op u als cliënt en op onze medewerkers. U leest ze hieronder:

  • Als u een afspraak heeft met een medewerker van MDF en u kunt die niet nakomen, wordt u verzocht bijtijds af te bellen.
  • MDF is van mening dat er niet gediscrimineerd mag worden. Niet op basis van leeftijd, leefstijl, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. 
  • Het gebruik van geweld, in welke vorm dan ook (waaronder ook verbaal geweld) is niet toegestaan. De medewerkers van MDF kunnen in geval van discriminatie, bedreiging of geweld het contact onmiddellijk beëindigen.
  • U kunt van een gesprek tussen u en de MDF-medewerker een geluidsopname maken. Zo kunt u het gesprek op een later moment nog eens op uw gemak beluisteren. Hier leest u de spelregels voor het opnemen van een gesprek.
  • MDF heeft een weigeringsprocedure. In het uiterste geval kan de organisatie besluiten u niet meer toe te laten.
  • Wanneer u hulp- of dienstverlening van MDF ontvangt blijft u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw acties en keuzes evenals de gevolgen daarvan.
  • Iedere aansprakelijkheid van MDF is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  • Het is medewerkers van MDF verboden giften aan te nemen.

Deel deze pagina: