Vervolg ouderschapsplan

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken
  • de omgang met uw kinderen
  • hoe u elkaar informeert over de ontwikkeling van uw kinderen
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kinderen 
  • hoe u met elkaar overlegt over belangrijke zaken die uw kinderen aangaan.

U kunt ook nog andere afspraken in het ouderschapsplan zetten. U vindt een checklist op: www.echtscheiding-wijzer.nl/ouderschapsplan

Bekijk het ouderschapsplan regelmatig opnieuw.

Spreek af om minstens een keer per jaar samen het ouderschapsplan te opnieuw te bekijken. De leeftijd en situatie van uw kinderen veranderen. Daarom is het nodig om het plan regelmatig aan te passen.