Beleidsplan

In het beleidsplan 'de Fundering' formuleert MDF haar uitgangspunten voor 2021.

Omdat de maatschappelijke en politieke werkelijkheid aan verandering onderhevig is, stelt MDF haar beleid steeds bij om daar gelijke tred mee te houden. Het beleidsplan is daarom een dynamisch document, dat geregeld wordt aangepast. Op deze website kunt u altijd de nieuwste versie vinden.

Dit document is de fundering van het handelen van MDF. Op basis van deze uitgangspunten wordt jaarlijks een jaarplan gemaakt.

Download hier het beleidspan 'de Fundering'

Deel deze pagina: