Oscar, Angela en Jacqueline deden de assertiviteitstraining.

Oscar (43 jaar) ging dagelijks met buikpijn naar zijn werk. Hij durfde niet te zeggen dat hij het werk niet aan kon. Hij was bang voor wat zijn baas dan zou denken. En voor ontslag. Hij wrong zich in allerlei bochten om zijn werk zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te doen. Hij draait overuren, piekert ’s nachts, krijgt lichamelijke klachten… Op een dag lukt het niet meer om zijn bed uit te komen. Zijn lichaam zegt dat het genoeg is geweest. Hij kon niet meer anders dan zich ziekmelden … 

Angela (52 jaar) is goed in anderen helpen. Anderen verwachtten dit ook van haar. Steeds opnieuw werd er een beroep op haar gedaan. Maar het viel haar steeds zwaarder. Eigenlijk wilde ze niet altijd helpen, maar ze wilde de ander ook niet kwetsen. Ze merkte dat anderen niet zien dat zij ook wel eens wat steun kon gebruiken. Daar werd ze verdrietig van. Ze ging steeds meer andere mensen uit de weg. Daardoor ging ze zich steeds eenzamer voelen en steeds geïsoleerder. 

In de relatie met haar partner trok Jacqueline (39) altijd aan het kortste eind. Die partner is verbaal zo sterk, dat ze niet eens meer probeerde haar mening te geven. Eens in de zoveel tijd ontplofte ze. Dan gooide ze alle opgespaarde ergernissen en weggestopte behoeften eruit. Maar zelfs dat leek niet te helpen. Ze voelde zich nog steeds niet gehoord. De relatie met haar partner verslechterde. De ruzies kwamen steeds vaker voor en zelfs de kinderen maakten ze mee.

Tijdens de assertiviteitstraining werd begonnen ieders gewenste situatie te beschrijven. Wat wil je bereiken? Het gezamenlijke doel is assertiever worden. Oscar wilde leren om aan zijn baas aan te geven wat hij wel kan en wat niet lukt op het werk. Angela wilde leren om af en toe “nee” te zeggen en Jacqueline wilde leren om haar mening te geven zonder ruzie te maken. En om niet alles op te kroppen.

Om de doelen nog concreter te maken werden in de training vragen gesteld: wat doe je in de gewenste toekomst anders dan nu? En er werd gekeken naar belemmeringen: Welke niet-helpende gedachten zorgen ervoor dat het nieuwe gedrag niet lukt? Hoe kun je deze niet-helpende gedachten ombuigen naar helpende gedachten?

Ook werd geoefend we met nieuwe vaardigheden zoals: grenzen herkennen, wensen uiten, nee zeggen, onderhandelen, omgaan met boosheid. In rollenspelen met situaties uit het eigen leven, leren Oscar, Angela en Jacqueline deze vaardigheden. Ook het delen van ervaringen met elkaar hielp hen goed om hun eigen aandeel te zien in de situatie. En daar verandering in te brengen. Dat maakt hen sterker. Ze kregen er meer zelfvertrouwen van. En daardoor gingen ze thuis en op het werk beter functioneren.

Zoals Jacqueline na afloop van de assertiviteitstraining zegt: “Ik speel weer de hoofdrol in mijn eigen leven.”

Lees meer over de assertiviteitstraining

Wilt u meer informatie over de assertiviteitstraining of wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.